Digitalizácia s využitím AI

Digitalizácia s využitím AI

Systémy umelej inteligencie už dnes automatizujú štruktúrovanú prácu, často sa opakujúce úlohy, poskytujú rozsiahlu analýzu údajov prípadne nahrádzajú tradičné komunikačné kanály so zákazníkmi a zamestnancami prostredníctvom chatbotov.  V tejto sekcii predstavujeme 8 možných scenárov digitalizácie s využitím umelej inteligencie, ktoré môžu slúžiť ako návody na použitie umelej inteligencie v rôznych procesoch podnikateľskej činnosti na našej lokálnej úrovni.

Scenáre popisujú možnosti využitia technológií, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii a je možné ich nasadiť v reálnych procesoch. Ich využitím a implementáciou do svojich procesov (výrobných aj nevýrobných) môžu firmy získať konkurenčnú výhodu.

Domény digitalizácie pomocou umelej inteligencie:

Optimalizácia výroby
Čítať viac
Riadenie kvality, výstupná a laboratórna kontrola a analýzy
Čítať viac
Prediktívna údržba
Čítať viac
Inteligentná automatizácia nevýrobných procesov
Čítať viac
Energetický manažment
Čítať viac
Marketing a podpora predaja
Čítať viac
Online predaj
Čítať viac
Podpora zákazníkov a používateľov
Čítať viac

V budúcnosti plánujeme túto sekciu rozšíriť o ďalšie scenáre. Ak máte návrh pre nový scenár, dajte nám vedieť na info@slovak.ai

Jednotlivé scenáre digitalizácie boli vypracované v rámci štúdie: „ANALÝZA A NÁVRH MOŽNOSTÍ VÝSKUMU, VÝVOJA A APLIKÁCIE UMELEJ INTELIGENCIE NA SLOVENSKU – DIELO Č. 2 – MANUÁL PRE FIRMY NA ZAVEDENIE UMELEJ INTELIGENCIE. Dielo bolo vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu autorským kolektívom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe Zmluvy o dielo č. 1024/2019 zo dňa 29. 10. 2019. Počas tvorby tejto štúdie boli jednotlivé výstupy posudzované expertným tímom združeným pod Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, ktorého členom je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Všetky závery a komentáre v správe odzrkadľujú názory a postoje autorského kolektívu, ktoré sa opierajú o výsledky analýz opísaných v správe a o diskusie s odborníkmi na problematiku umelej inteligencie spolupracujúcimi na tejto správe. Všetky údaje v tomto texte, ak nie je uvedené inak, sú aktuálne k dátumu odovzdania správy.
© 2019, 2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Všetky práva vyhradené.