Zobraziť všetky aktuality

White Paper on AI

Verejná konzultácia – White Paper on AI

slovak.AI spolu s ďalšími 14 asociáciami z krajín strednej a východnej Európy podali spoločné stanovisko Európskej komisii v rámci verejnej konzultácie k White Paper on AI, ktorá prebiehala od 20. februára 2020 do 14. júna 2020. V rámci tejto konzultácie majú možnosť stakeholdri vyjadriť svoj názor k jednotlivým otázkam a možnostiam podpory a regulácie AI.

Znenie stanoviska si môžete prečítať tu.

Znenie dokumentu White Paper on AI nájdete tu.

Ďalšie aktuality