Zobraziť všetky aktuality

NLP na Slovensku

Vás v spolupráci s

Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied

pozýva na

Online stretnutie – Počítačové spracovanie jazyka na Slovensku

 • Termín: 24. 06. 2020
 • Čas: 13:00 – 15:00
 • Forma: online (gotomeeting)
 • Registrácia: /forms.gle/QxzbXJYCmXtAHt3U9 
 • Uzatvorenie registrácie: 23.06.2020 do 12:00 hod.

Stretnutie je určené pre záujemcov o počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) na Slovensku z vedeckovýskumnej a komerčnej sféry. Cieľom stretnutia je oboznámiť sa navzájom s aktuálnymi metódami a stavom aplikovaného výskumu v oblasti NLP, ako aj s prebiehajúcimi komerčnými aktivitami, možnosťami a perspektívou do budúcnosti.

Predbežný program:

 1. Privítanie
 2. Úvodné predstavenie:
  • European Language Grid
  • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
 3. Round table:
  • predstavenie účastníkov a ich aktivity v oblasti NLP
  • moderovaná diskusia
   • existujúce riešenia
   • medzinárodné zapojenie
   • možnosti spolupráce do budúcna
   • problematické oblasti
 4. Nasledujúci workshop
 5. Záver stretnutia

Inštrukcie:

 • pozvánka bude zaslaná len registrovaným účastníkom
 • stretnutie bude nahrávané. Svojou účasťou na ňom vyjadrujete svoj súhlas s nahrávaním
 • viac informácií na info@slovak.ai

Ďalšie aktuality