Zobraziť všetky aktuality

slovak.AI priority 2020+

slovak.AI Tematické priority 2020+

Covid-19 a iné krízy a pandémie

slovak.AI počas pandémie spolupracovalo s IZP pri vylepšovaní modelu predikcie šírenia vírusu a snažilo sa novú vládu informovať o ďalších možnostiach využitia nových technológií. Aktivity mnohých našich členov svedčia o veľkom potenciáli v tejto oblasti.

Cieľ slovak.AI pre túto oblasť:

 • získať čo najviac informácií o aktivitách, službách a produktoch svojich členov a podporovateľov v súvislosti s COVID19
 • prezentácia týchto informácií na webe slovak.AI a ich využitie nielen na prezentáciu potenciálu AI, ale aj v komunikácii so štátnymi inštitúciami a EÚ.

Informácie o Vašich produktoch/službách v súvislosti s COVID19, ktoré obsahujú prvky AI, môžete posielať na covid@slovak.ai

Korupcia

Korupcia ničí slovenskú spoločnosť, jej následky zvyšujú byrokraciu, ničia potenciál vedy a výskumu, bránia zdravému podnikateľskému prostrediu a potláča talenty a kreativitu jednotlivcov.

Predbežný cieľ slovak.AI pre túto oblasť:

 • využitie potenciálu technologii pre boj proti korupcii

Zdravotníctvo

Aj vzhľadom na schválený program technickej pomoci EK pre Slovenskú republiku “National strategy for AI in healthcare: unlocking value in precision medicine and anomaly detection” považujeme zdravotníctvo za dôležitý sektor v ktorom uplatnenie umelej inteligencie bude mať vplyv na všetky zainteresované subjekty – otvára sa priestor pre zlepšenie nákladovej efektívnosti systému zdravotnej starostlivosti a zníženie miery úmrtnosti.

Ciele slovak.AI

 • prispieť k využitiu potenciálu technológií pre lepšiu zdravotnú starostlivosť

Vzdelávanie

Súčasná situácia ešte viac umocnila dlhoročnú celospoločenskú potrebu komplexných zmien vo vzdelávacom systéme. Nové technológie budú integrálnou súčasťou týchto zmien, to si však bude vyžadovať rozvoj digitálnych zručností a iných kompetencii, ktoré sú v dnešnom systéme nedostatočne rozvíjané.

Ciele slovak.AI:

 • ďalej prezentovať výsledky výskumu v oblasti umelej inteligencie
 • prezentovať aktivity členov slovak.AI v oblasti vzdelávania – prvý workshop na vzdelávanie sa uskutoční 22.06.2020
 • zorganizovať online seminár k AI predmetom na univerzitách (predbežne naplánovaný na september)
 • získať partnerov pre slovenskú verziu kurzu “Elements of AI”

Spracovanie prirodzeného jazyka

Všetky oblasti si budú vyžadovať koordináciu aktérov v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP).

Našou snahou bude:

 • zefektívniť spoluprácu a prepojiť výskum v oblasti NLP
 • zorganizovať workshop na tému NLP (koncom júna)
 • koordinovať kroky zainteresovaných subjektov
 • vytvoriť národné konzorcium pre CLARIN ERIC

Konkurencieschopný priemysel

V marci sme prezentovali Manuál pre zavedenie umelej inteligencie, ktorý zahŕňa 8 scenárov digitalizácie: optimalizácia výroby, riadenie kvality, výstupná a laboratórna kontrola a analýza, inteligentná procesná automatizácia, marketing a podpora predaja, online predaj, inteligentní agenti a boty, energetický manažment. V spolupráci s inými klastrami chceme prispieť k budovaniu konkurencieschopného priemyslu na Slovensku.

Cieľ slovak.AI pre túto oblasť:

 • prezentovať produkty a služby členov slovak.AI v jednotlivých oblastiach
 • ďalej spolupracovať s portálom spolupracuj.me
 • rozvíjame spoluprácu s Priemyselným inovačným klastrom
 • v spolupráci s členmi slovak.AI vypracovať scenáre pre ďalšie oblasti
 • identifikácia oblastí, v ktorých je potreba inovácií
 • identifikácie oblastí, kde má Slovensko veľký potenciál

Ak máte záujem spolupracovať v niektorých oblastiach/oblasti, prihláste sa pomocou tohto formuláru.

Ďalšie aktuality