Zobraziť všetky aktuality

Sú nové technológie dôležité pre budovanie udržateľnej konkurencieschopnosti Slovenska?

Sú nové technológie dôležité pre budovanie udržateľnej konkurencieschopnosti Slovenska?


Panelová diskusia na túto tému prebehla 6. 3. 2020 v rámci verejnej prezentácie dvoch strategických dokumentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Analýza a návrh zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu a Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie).

Pozvanie do panelovej diskusie prijali:

• Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy UPVII
• Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR
• Peter Prónay, spoluorganizátor Industry4um
• Martin Peter, predseda Centra pre pre finančné inovácie na MF SR
• Gabriel Lachmann, spoluzakladateľ EEA s.r.o. a výkonný riaditeľ slovensko.digital.

Hostia spolu s predstaviteľmi slovak.AI prediskutovali aj navrhované opatrenia pre novú vládu SR 2020+, ktoré predpokladajú:

VYTVORENIE POLITICKO-ODBORNÉHO INŠTITUCIONÁLNEHO RÁMCA PRE UMELÚ INTELIGENCIU
POSILNENIE VEDY A INOVÁCIÍ A PREPOJENIE AKADEMICKÉHO A SÚKROMNÉHO SEKTORA
DEFINOVANIE PRIORITNÝCH TÉM A SEKTOROV PRE SLOVENSKO
ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ
POSILNENIE NASADENIA UMELEJ INTELIGENCIE
VYTVORENIE MOTIVAČNÉHO REGULAČNÉHO RÁMCA

Záznam z verejnej prezentácie strategických dokumentov spolu s panelovou diskusiou nájdete na tomto linku.

Ďakujeme panelistom za cenné názory a aj všetkým hosťom za ich účasť!

Ďalšie aktuality