Zobraziť všetky aktuality

Odporúčania pre inovatívne & konkurencieschopné SlovenskoOdporúčania pre novú vládu 2020+

Vplyvom rýchlo vyvíjajúcich sa technológií slovenská ekonomika stojí pred výzvou zásadnej transformačnej zmeny . Odporúčania slovak.AI, ktoré predstavitelia slovak.AI prezentovali 6.3.2020 a zaslali predstaviteľom všetkých politických strán, ktoré majú potenciál zostaviť novú vládu, predpokladajú odpolitizovanie vedy, výskumu a vývoja nových technológií, definovanú jasnú víziu, cieľ a inštitucionálny rámec pre vedu, výskum a vývoj nových technológií prepojenú na potreby spoločnosti a slovenského priemyslu.

slovak.AI považuje za kľúčové tieto oblasti:

  • VYTVORENIE POLITICKO-ODBORNÉHO INŠTITUCIONÁLNEHO RÁMCA PRE UMELÚ INTELIGENCIU
  • POSILNENIE VEDY A INOVÁCIÍ A PREPOJENIE AKADEMICKÉHO A SÚKROMNÉHO SEKTORA
  • DEFINOVANIE PRIORITNÝCH TÉM A SEKTOROV PRE SLOVENSKO
  • ZLEPŠOVANIE ZRUČNOSTÍ
  • POSILNENIE NASADENIA UMELEJ INTELIGENCIE
  • VYTVORENIE MOTIVAČNÉHO REGULAČNÉHO RÁMCA

Ďalšie aktuality