Zobraziť všetky aktuality

Slovak Academia for AI

Slovak Academia for AI

Slovak Academia for AI

Ktorej oblasti umelej inteligencie sa venujú slovenské univerzity a výskumné inštitúcie?

Odpoveď nájdete v dokumente „Slovak Academia for AI“, ktorý mapuje zameranie jednotlivých výskumných tímov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu informatiky SAV a Žilinskej univerzity.

Ak ste výskumníkom venujúcim sa umelej inteligencii na Slovensku (nielen technickým smerom, ale aj v oblasti zdravotníctva, práva, …) a my o vás ešte nevieme, kontaktujte nás na info@slovak.ai

Ďalšie aktuality