Zobraziť všetky aktuality

Stretnutie s prvým ministrom pre umelú inteligenciu v Bratislave

Stretnutie s prvým ministrom pre umelú inteligenciu v Bratislave

Spojené Arabské Emiráty sú prvou krajinou na svete, ktorá založila Ministerstvo pre umelú inteligenciu. Omar al Olama – celosvetovo prvý minister pre umelú inteligenciu sa 27. 08. 2019 v rámci svojej dvojdňovej návštevy Slovenska stretol s predstaviteľmi slovak.AI a zástupcami slovenských spoločností zameraných na umelú inteligenciu a technológiu blockchain.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie našej platformy, spoločných cieľov a prestavenie konkrétnych AI riešení slovenských firiem. Z radov našich členov svoje riešenia predstavili zástupcovia spoločností Instarea, Lewik, s.r.o., Nettle.ai a časť výskumu v oblasti energetiky odprezentovala aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Jedným z výsledkov tejto návštevy je aj podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Dubai Future Foundation, organizáciou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri stanovovaní budúcnosti Dubaja a pri tvorbe  jeho novodobej vízie a stratégií do roku 2071. Dubai Future Foundation sa v memorande podujala vytvárať v rámci svojich kompetencií priestor pre spoluprácu slovenských technologických spoločností a start-upov v Dubaji. Memorandum môže v budúcnosti pomôcť slovenských firmám zameraným na umelú inteligenciu pri ich expanzii.

„Rozvoj umelej inteligencie je pre ďalšie napredovanie Slovenska kľúčové  a znamená akceleráciu digitalizácie priemyslu a ekonomiky. Preto vítame iniciatívu Úradu podpredsedu vlády SR pri prehlbovaní spolupráce s krajinami a medzinárodnými inštitúciami, ktoré sú svetovými lídrami v tejto oblasti.” zdôrazňuje Gabriel Galgóci, člen správnej rady slovak.AI.

Stratégia Arabských Emirátov sa zameriava na využitie umelej inteligencie v oblasti dopravy, zdravia, bezpečnosti ale aj ďalších aktuálnych tém ako sú obnoviteľné zdroje, voda, technológie, vzdelávanie a životné prostredie. 

Ďalšie aktuality