slovak.AI

Dňa 27. júna 2019 sa na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zišlo viac ako sto odborníkov umelej inteligencie z celého Slovenska, aby podporili vznik slovak.AI. Myšlienka založenia centra vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu a štátu, konkrétne medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

V tento deň bolo podpísané Memorandum o spolupráci a podpore slovak.AI s 27 inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa symbolickým podpisom memoranda pripojili k plneniu cieľov a priorít nášho centra. Naším cieľom je prispievať k rozvoju umelej inteligencie v jednotlivých sektoroch hospodárstva, pomenúvať problémy brzdiace tento rozvoj a ponúkať kompetentným inštitúciám možné riešenia vrátane implementácie poznatkov získaných vedeckým výskumom a ich potenciálny transfer do praxe. Signatári kladú veľký dôraz na posilnenie vzdelávania a rozvoj talentu a na zachovávanie princípov etiky a ochrany súkromia jednotlivca v oblasti umelej inteligencie.

Základným predpokladom je budovať kvalitnú a dôveryhodnú spoluprácu komunity AI odborníkov z akadémie a biznisu a vytvárať partnerstvá s inými sektormi hospodárstva pre potreby udržateľného ekonomického rastu a lepšieho fungovania krajiny. Využitie umelej inteligencie musí vychádzať zo zadefinovania potrieb našej krajiny a nášho hospodárstva a spojením síl môžeme vyvíjať potrebné riešenia, kvalitnejšie rozvíjať talent v oblasti umelej inteligencie a zastaviť tak únik mozgov, ktorému Slovensko čelí vo všetkých oblastiach.

Každý sa môže zapojiť –  individuálne vyplnením formulára v časti Pridaj sa k nám alebo za spoločnosť podpisom memoranda.

Spoločnosti a inštitúcie, ktoré pristúpili k Memorandu o spolupráci a podpore slovak.AI k 27.06.2019

 • Accenture
 • Civitta
 • DXC Technology
 • ESET
 • GoodAI
 • IBM
 • IP Soft
 • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
 • Lewik s.r.o.
 • Luigi´s box
 • Microsoft
 • Nettle.ai
 • Pixel Federation
 • Pygmalios
 • QBSW
 • Sféra a.s.
 • Siemens Healthineers
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Squire Patton Boggs
 • Synculario j.s.a.
 • Talapoin s.r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
 • Ústav informatiky SAV
 • Zastúpenie EK
 • Žilinská univerzita