Zobraziť všetky aktuality

Prezentácia slovak.AI

Dňa 27. júna 2019 sa na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zišlo viac ako sto odborníkov umelej inteligencie z celého Slovenska, aby podporili vznik slovak.AI. Myšlienka založenia centra vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu a štátu, konkrétne medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

V tento deň bolo podpísané Memorandum o spolupráci a podpore slovak.AI s 27 inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa symbolickým podpisom memoranda pripojili k plneniu cieľov a priorít nášho centra. Naším cieľom je prispievať k rozvoju umelej inteligencie v jednotlivých sektoroch hospodárstva, pomenúvať problémy brzdiace tento rozvoj a ponúkať kompetentným inštitúciám možné riešenia vrátane implementácie poznatkov získaných vedeckým výskumom a ich potenciálny transfer do praxe. Signatári kladú veľký dôraz na posilnenie vzdelávania a rozvoj talentu a na zachovávanie princípov etiky a ochrany súkromia jednotlivca v oblasti umelej inteligencie.

Individuálne

Každý sa môže zapojiť

Spoločnosť

Základným predpokladom je budovať kvalitnú a dôveryhodnú spoluprácu komunity AI odborníkov z akadémie a biznisu a vytvárať partnerstvá s inými sektormi hospodárstva pre potreby udržateľného ekonomického rastu a lepšieho fungovania krajiny. Využitie umelej inteligencie musí vychádzať zo zadefinovania potrieb našej krajiny a nášho hospodárstva a spojením síl môžeme vyvíjať potrebné riešenia, kvalitnejšie rozvíjať talent v oblasti umelej inteligencie a zastaviť tak únik mozgov, ktorému Slovensko čelí vo všetkých oblastiach.
Dňa 27.06.2019 pristúpilo k Memorandu o spolupráci a podpore slovak.AI 27 spoločností a inštitúcií.

Spoločnosti a inštitúcie

Ďalšie aktuality